МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура 00639-2019-0001

Възложител
"МБАЛ - Ихтиман" ЕООД
Уникален номер в регистъра на АОП
00639-2019-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД.

Дата на публикуване в профила на купувача
26.09.2019 16:11
Идентификационен номер на възложителя
00639
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
28.10.2019 16:30
Публично отваряне на офертите
29.10.2019 10:30
Място на отваряне
"МБАЛ - Ихтиман" ЕООД; гр. Ихтиман; ул. Шипка №30


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 24.02.2020 14:07
2. 24.02.2020 14:07
3. 24.02.2020 14:06
4. 24.02.2020 14:05
5. 24.02.2020 14:05
6. 24.02.2020 14:04
7. 24.02.2020 14:00
8. 24.02.2020 13:59
9. 24.02.2020 13:58
10. 24.02.2020 13:57
11. 24.02.2020 13:56
12. 24.02.2020 13:55
13. 31.01.2020 12:58
14. 24.01.2020 11:48
15. 20.01.2020 14:26
16. 20.12.2019 14:55
17. 20.12.2019 14:55
18. 20.12.2019 14:54
19. 20.12.2019 14:52
20. 20.12.2019 14:51
21. 20.12.2019 14:49
22. 07.11.2019 12:18
23. 07.11.2019 12:16
24. 17.10.2019 14:05
25. 17.10.2019 14:04
26. 26.09.2019 16:48
27. 26.09.2019 16:48
28. 26.09.2019 16:47
29. 26.09.2019 16:46
30. 26.09.2019 16:45
31. 26.09.2019 16:44
32. 26.09.2019 16:42
33. 26.09.2019 16:42
34. 26.09.2019 16:41
35. 26.09.2019 16:38
36. 26.09.2019 16:37
37. 26.09.2019 16:36
38. 26.09.2019 16:35