МБАЛ-Ихтиман » СТРУКТУРА »

Консултативно-диагностичен блок

 

Консултативно-диагностичен блок на МБАЛ - Ихтиман включва:

Консултативни кабинети

  • хирургичен кабинет
  • акушеро-гинекологичен кабинет
  • неврологичен кабинет
  • детски кабинет
  • терапевтичен кабинет

 

Отделение без легла

Отделение по Образна диагностика

 

Конвенционална рентгенова диагностика, ехография и ендоскопска диагностика.

Първо ниво на компетентност съгласно мед. стандарт

 

Нач.отделение:
Д-р Пожарашки, специалист по образна диагностика

 

Клинико-диагностични структури

Клинична лаборатория

 

Лабораторията е с II ниво на компетентност. Тя е оборудвана със съвременна апаратура съгласно Медицинския стандарт. Извършват се следните лабораторни изследвания: *изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки; * кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит и др.