МБАЛ-Ихтиман » СТРУКТУРА »

Стационарен блок

 Стационареният блок с 68 легла включва:

 

Отделение по вътрешни болести

Отделението е І-во ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести“ с разкрити 18 болнични легла.

  • Гастроентерологични-2 легла
  • Нефрологични-2 легла
  • Кардиологични-8 легла
  • Пневологични и фтизиатрични- 6 легла

Нач.отделение:
Д-р Мария Новакова, специалист Кардиология и Вътрешни болести

 

Отделение по педиатрия

Отделението е І-во ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия“. Разполага с 14 болнични легла.

Нач.отделение: Д-р Динкова – Специалист педиатър

 

Отделение по акушерство и гинекология

 

С първо ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по ”Акушерство и гинекология”. Разполага с 13 легла, от които 5 родилни легла, патологична бременност - 6 легла, гинекологични легла - 2.

Сектор по неонатология, оборудван с необходимита апаратура съгласно медицински стандарт по Акушерство и гинекология.

Операционен блок.

В отделението има две операционни зали - септична и асептична.

Нач. отделение: Д-р Георги Василев – специалист акушерство и гинакологи.

 

 Хирургично отделение

Разполага с 13 легла

 

Неврологично отделение

І-во ниво на компетентност по специалността „Нервни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести“. Неврологично отделение разполага с 10 болнични легла.

Hач.отделение: Д-р Десислава Неделчева - специалист Неврология

 

Отделение за Анестизиология и интензивно лечение