Управление

 

Д-р Ивка Иванова Георгиева
Управител
Акушерство и гинекология
Телефон за контакти: 0724 / 8 24 51

Анна Иванова
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Телефон за контакти: 0724/ 8 21 60

Радослава Метанова
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Телефон за връзка: 0724/ 2 21 60