Управление

 

Д-р Ивка Иванова Георгиева
УПРАВИТЕЛ
Акушерство и гинекология
Тел. 0724 82451

Силвия Тодорова
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Тел. 0724 82164
Имейл mbalihtiman@abv.bg

Соня Янакиева
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Тел. 0724 82164
Имейл mbalihtiman@abv.bg