Структура

 

Медицинският персонал в лечебното заведение е от 130 мед. работници-от тях 31 висш медицински персонал – лекари ,38 сестри 7 акушерки,1 магистър фармацефт.

По-голямата част от които са лекари с дългогодишна практика по специалността си и с доказани професионални качества.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 45 от които : 38медицински сестри, 7акушерки,.В лечебното заведение работят и 3 кл. лаборантки, 3 рентгенови лаборанти, 1магистър фармацефт.

„МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД гр. Ихтиман има сключен договор с НЗОК по 51 клинични пътеки.