История

”МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД гр. Ихтиман е лечебно заведение за болнична помощ на територията на Софиа- област. Болницата има над 130 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана болнична медицинска помощ.

Преди около 130 години ,само пет години след освобождаването на България от османско иго,на 19 юни 1883 година група родолюбци от Ихтиман ,полагат основите на Червения кръст в Ихтиман и Софийски икръг под формата на клон на благотворително дружество „Свети Панталеймон”.извършено е едно голямо дело в тогавашна Източна Румелия,която е турска провинция.

Една от първите задачи ,които си поставя новооснованото дружество е откриването на болница. И още същата година на 27 юни 1883 година,болницата се открива по най-тържествен начин. В началото тя разполага с 15 легла и се обслужва от един лекар. По това време, околийско-градски лекар е Д-р Иван Теодоридис,който става и болничен лекар. Болницата се снабдява и оборудва от гражданите на Ихтиман,които събират помежду си средства за обзавеждането и с легла,чаршафи,маси,столове и др.Медицинският инструментариум и превързочните материали се получават от складовете на „Свети Панталеймон” в Пловдив,оставени му от представителите на Руското дружество Червен кръст през 1879 г.,когато напускат България,заедно с временното руско управление..През 1887 година ,заедно с всични болнични заведения от източна румелиа,тя преминава на подчинение на Дирекция на народното здраве в България,като третостепенна болница. През 1903 г.,след административна реорганизация болницата се закрива,като преминава заедно с Ихтиманска околия към Самоковската.

Ръководството на града и гражданите не се примиряват с това и до 1938г.,те непрекъснато изпращат делегации до Народното събрание и Мимнистерски съвет .в София,като настояват за нейното възстановяване. На 15 септември 1939 г.,болницата започва отново да функционира като третостепенна.-с 15 легла и се ръководи от д-р Илия Маринов.Персонала и е един лекар,сдин фелдшер ,една мед.сестра и двама санитари,от които един е готвач.

Ихтиманската околийска болница получава пълно развитие в кадри,легла,апаратура,обстановка и медикаменти едва след 1944 год,за да стигне до днешното си състояние на авторитетно медицинско заведение,разполагащо с всичнки основни отделения.

Първоначално в болницата са били открити хирургично и вътрешно отделение с 60 легла,като д-р Васил Крапчев е назначен едновременно за началник Хирургично отделение и Управител.Обемът на извършената хирургична дейност е значителен и с високи резултати.За да се подобри медицинската помощ и обслужване през 1950 година се създава и акушеро-гинекологично отделение и детско отделение.През 1953 година се открива и Инфекциозно отделение с 14 легла и завеждащ д-р Урумов. То е закрито през 1972 г.,като болните се лекуват в Окръжна болница.А от 1951 г. се разкрива рентгенов кабинет.

През 1966 г.започват да роаботят Неврологич1ен,очен и кожен кабинет.

През 1951 г.легата нарастват на 80 за да стигнат през 1983 г до 168 легла.. В историята на болницата остават трайни спомени редица лекари: д-р Васил Акрапчев,Д-р Никола Беловеждов,Д-р Димитринка Османкова, д-р Никола Габровски,д-р Цветан Чуканов и мн. ).

Със своя ентузиазъм и прецизност в работата си д-р Васил Крапчев и д-р Габровски издигат авторитета на болницата –тя е обявена за републикански первенец и база за следдипломна квалификация.

Днес Многопрофилната болница на разполага с богат потенциал от специалисти, опит и апарарура и извършва както диагностична, така и терапевтична дейност. Разположена е в две бази в чжната част на града. Многопрофилна областна болница за активно лечение “ Ихтиман“ ЕООД гр. Ихтиман е лечебно заведение на територията на Община Ихтиман и обслужва населението на община Ихтиман,и община Костенец .. Болницата продължава да се утвърждава като лечебно заведение с регионално значение, отговарящо на здравните потребности и очакванията на населението от община Ихтиман за осигуряване на свободен избор и достъп за безотказна, адекватна, достатъчна по обем и медицинска помощ с добро качество на предлаганите медицински услуги.