МБАЛ-Ихтиман » СТРУКТУРА »

Административно-стопански блок


Административно-стопански блок на МБАЛ гр. Ихтиман се състои от административни, стопански и обслужващи звена, включващ:

  • Управление
  • Отдел „Финансово счетоводна „служба
  • Отдел „Медицинска информатика”
  • Служба по болнично хранене-болнична кухна
  • Болнична пералня
  • Болничен стерилизационен комплекс
  • Служба по техническа и енергийна поддръжка/ВиК,ел.техник
  • Болничен автотранспорт