Новини

<< Всички новини

04.12.2023

КОНКУРС ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

“МБАЛ-Ихтиман”ЕООД

Обявява конкурс по документи и събеседване за длъжностите „Главна медицинска сестра” и „Началник отделение” в следните структури на „МБАЛ-Ихтиман” ЕООД, както следва: „Акушеро-гинекологично отделение”, „Неврологично отделение”, „Вътрешно отделение”, „ Хирургично отделение”, „ Детско отделение”, „ ОАИЛ” и „Консултатично-диагностичен блок” със срок на заемане на длъжността 3 години. Конкурсът ще се проведе на 10.01.2024 г. в Административна сграда на болницата с адрес ул.”Шипка” №30, 2050 гр. Ихтиман

Необходими документи и изисквания:

  1. Молба за участие в конкурса
  2. Копие от документ за самоличност
  3. Копие от диплома за завършено висше образование
  4. Копие от свидетелство за призната специалност
  5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността, минимум 5 / пет год., придобит след завършване на изискуемото образование.
  6. Автобиография.
  7. Свидетелство за съдимост – валидност не повече от 6 месеца преди датата на подаване на документите.
  8. Сертификати за компютърна грамотност, следдипломна квалификация и други свързани с длъжността.

Документите се приемат в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва името на кандидата и адрес за кореспонденция в срок до 14.00 часа на 29.12.2023 г.

<< Всички новини | << АРХИВ