МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 00639
Уникален номер в регистъра на АОП: 00639-2020-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.03.2020 14:34
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 00639
Уникален номер в регистъра на АОП: 00639-2019-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.09.2019 16:11
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 2/30.01.2018
Уникален номер в регистъра на АОП: 00639-2018-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.02.2018 13:56
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 1/04.07.2016
Уникален номер в регистъра на АОП: 00639-2016-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 06.07.2016 14:48