МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура 00639-2018-0002

Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Ихтиман ЕООД
Уникален номер в регистъра на АОП
00639-2018-0002Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД

Дата на публикуване в профила на купувача
05.02.2018 13:56
Идентификационен номер на възложителя
2/30.01.2018
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
27.02.2018 16:00
Публично отваряне на офертите
28.02.2018 10:30
Място на отваряне
Ихтиман, ул. Шипка №30


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 04.11.2019 15:14
2. 04.11.2019 15:13
3. 04.11.2019 15:12
4. 04.11.2019 15:11
5. 04.11.2019 15:09
6. 04.11.2019 15:07
7. 04.11.2019 15:04
8. 04.11.2019 15:01
9. 01.11.2019 15:55
10. 01.11.2019 15:53
11. 01.11.2019 15:51
12. 01.11.2019 15:49
13. 01.11.2019 15:48
14. 01.11.2019 15:47
15. 01.11.2019 15:45
16. 15.07.2019 18:09
17. 15.07.2019 18:08
18. 15.07.2019 18:08
19. 15.07.2019 16:27
20. 15.07.2019 16:26
21. 15.07.2019 16:25
22. 13.03.2018 15:03
23. 13.03.2018 14:57
24. 12.03.2018 14:35
25. 28.02.2018 15:29
26. 28.02.2018 15:28
27. 05.02.2018 14:26