МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура 00639-2020-0001

Възложител
"МБАЛ - Ихтиман" ЕООД
Уникален номер в регистъра на АОП
00639-2020-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Закупуване на нова или обновена компютър томографска система за нуждите на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД.

Дата на публикуване в профила на купувача
31.03.2020 14:34
Идентификационен номер на възложителя
00639
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
05.05.2020 16:30
Публично отваряне на офертите
08.05.2020 10:30
Място на отваряне
"МБАЛ - Ихтиман" ЕООД


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.07.2020 14:02
2. 15.06.2020 09:56
3. 04.06.2020 10:47
4. 04.06.2020 10:46
5. 27.05.2020 12:14
6. 27.05.2020 12:13
7. 10.04.2020 11:33
8. 01.04.2020 18:49
9. 31.03.2020 14:45
10. 31.03.2020 14:44
11. 31.03.2020 14:43
12. 31.03.2020 14:41
13. 31.03.2020 14:39