МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура 00639-2016-0001

Възложител
ногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Ихтиман ЕООД
Уникален номер в регистъра на АОП
00639-2016-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение Ихтиман” ЕООД

Дата на публикуване в профила на купувача
06.07.2016 14:48
Идентификационен номер на възложителя
1/04.07.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
27.07.2016 16:00
Публично отваряне на офертите
28.07.2016 13:00
Място на отваряне
Ихтиман, ул. Шипка №30, административна сграда


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01.09.2016 15:56
2. 01.09.2016 15:54
3. 30.08.2016 15:21
4. 30.08.2016 15:20
5. 30.08.2016 15:19
6. 30.08.2016 15:17
7. 01.08.2016 16:11
8. 06.07.2016 15:24
9. 06.07.2016 15:23
10. 06.07.2016 15:22
11. 06.07.2016 15:18