МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура по рамково споразумение (за 2021 г.)

Описание

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД по рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021

Дата на публикуване
15.07.2021 16:05


Документи по рамково споразумение

No. Име на документа Дата на публикуване
1. 08.09.2021 13:59
2. 08.09.2021 14:09
3. 15.07.2021 16:06
4. 15.07.2021 16:07