МБАЛ-Ихтиман » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА »

Профил на купувача

Информация за процедура по рамково споразумение (за 2021 г.)

Описание

Доставка на лекарствени продукти по рамкови споразумения за нуждите на "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД по РД 11-54/28.01.2021 г.

Дата на публикуване
15.07.2021 09:59


Документи по рамково споразумение

No. Име на документа Дата на публикуване
1. 08.09.2021 13:49
2. 08.09.2021 14:05
3. 15.07.2021 10:07
4. 15.07.2021 10:08